Belysning Lakaleden

delfinanisiering genom crowdfunding

Swish nr 1230802892

Inkommen summa av 90tkr

90tkr

Märk inbetalningen med ert namn och ”Delfinansiering Lakaleden”.
Pengarna sätts in på Töre Företagarnas konto.
Företagare notera om ni vill ha faktura som underlag för skattereduktion.

Läs mer om finansiering av projekt

Bild av Sergei Knysh: Råneås Lakaleden, febr. 2017

Finansiering av proektet

Sedan 2009 har önskan om en belysning av vårt motionsspår vid Töreälven, den s.k. Lakaleden, varit aktuell. Äntligen har vi möjlighet att få belysning för hela Lakaleden som gör att kvinnor och äldre kan känna sig säkra under den mörka årstiden. Hela projektet beräknas kosta 900 tkr där Kommunen bidrar med 25%, EU-medel 65% och den resterande privata delfinansieringen utgör 10%.

Nu har vi vår chans att visa god sammanhållning och att höja Töres attraktivitet. Vi går nu ut med vädjan om ett litet eller stort bidrag till delfinansieringen till privatpersoner, föreningar och företag.

Kontakter och konto

Alla som sponsrar 2000 kr eller mer kommer att få sina namn noterade och uppsatta på en tavla på Lakaleden vid forsbron.

Märk inbetalningen med ert namn och ”Delfinansiering Lakaleden”.
Pengarna sätts in på Töre Företagarnas

Bankkonto nr 8201-69646909870

Swish nr 1230802892

Företagare notera om ni vill ha faktura som underlag för skattereduktion.

Kontakt: Bo Wallsten, 070-313 04 56, bo.wallsten@gmail.com