tourism
/Tourism/
Fattenborg
 • Fattenborg

  image

  Fattenborg...

  Fattenborg

  Fattenborg är ett unikt fornlämningsområde. Då inlandsisen för 10 000 år sedan började dra sig tillbaka följde människor i dess spår. För fyra tusen år sedan bodde folk i Fattenborg, vid en havsvik, idag 45 meter över havet. Än idag kan du se konturerna över viken. Den fridfulla platsen berättar om kustens mycket gamla och hittills ganska okända historia. Du upplever att du befinner dig på historisk mark.

  I Fattenborg finns flera gravar, boplatsvallar och fångstgropar. Man har hittat skärvsten, rödockra, brända ben av varg, säl och fisk. En av boplatsvallarna är den hittills största kända i Skandinavien. . Man har funnit även samiska boplatser från 1600-1700-talet.

  Området är handikappanpassat med spångar ut till boplatsvallar och gravar. Längs spångarna finns informationsskyltar om fornlämningarna.

  Plats
  ;
  Gallery
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image