Bergön

Senare forskning av Henry Rönnbäck från Siknäs har visat att det på Bergön fanns ett skeppsvarv på 1 700-talet.

År 1776 byggdes ett stort segelfartyg, som hette Gustav. Beställaren var den engelska köpmannen Thomas Gilbertdts. Efter bara 13 timmar, 10 oktober förliste skeppet i häftig storm. Det finns ett minnesmärke där varvet har legat och som kallades i folkmun bynningsplatsen.
Bergön, som idag ägs av SCA, ligger sju-åtta kilometer ut i Bottenviken och är en av skärgårdens största öar. Den är 8 kilometer lång och 3,5 kilometer bred. Bergön har varit föremål för relativt kraftig avverkning under årtionden på grund av sin ståtligt växande skog. På ön finns tre hamnar och ett stort antal små vikar där du kan finna underbara smultron-ställen. Bergön ligger relativt nära fastlandet och kan nås från Siknäs även med mindre båtar eller kanoter.

Från mitten av 1800-talet till 1950 har det funnits bofasta på ön men även dessa hus är rivna idag. Däremot finns de gamla vandringsstigarna kvar och längs dem du kan finna lämningar av kolmilor och husgrunder.

På ön har Töre Båtklubb sin klubbstuga, som ligger vid Gårdsviken. Till klubbstugan med tillhörande bastun, som sägs vara skärgårdens absolut bästa, är alla välkomna. Klubbstugan används mest vid dåligt väder och de stora festerna. Midsommarfirande och surströmmings-fest är årligt återkommande evenemang med både levande orkester och allsång, Det är inte ovanligt att det samlas ett 100-tal personer med sina båtar till Bergön vid dessa tillfällen.

Leave a Reply