Bryggerimuseum

År 1798 fick Nils Hindriksson Westerberg tillstånd att anlägga ett nybygge. Han var farfars farfars morfar till Åke Hellström och även morfars farfars morfar till honom, den sista i byn kvarvarande ättlingen av Nils Hindrikssons.

Kanske var det denna nybyggaranda som ledde Åke till att redan tidigt börja samla gamla bruksföremål och olika jordbruksredskap.  I dag består hans samling av ca 300 föremål som han gärna visar till besökare.
Kanske var det samma nybyggaranda som fick honom att spara stenarna som han fick vid rivning av en s k ryssbarack från krigstiden. När han senare fick köpa gamla bryggeriet från Båtskärsnäs föddes idén om ett museum. Men inte vilket museum som helst. Det blev ett livsverk som är värt att skåda.
Kontakt person: Åke Hellström
Töre bjumisträsk 952 93 Kalix
+46 923 644 028

Leave a Reply