Rånön

Rånön är Töre skärgårdens största ö och en gammal jordbruks- och fiskarby med anor från 1500-talet.

Det var på mitten av 1600-talet som Drottning Kristina gav Rånön med sina väldiga skogar till ”herrarna på fastlandet”.

I början på 1800-talet blev Rånön kolfångstskog för bruken i Töre, Vitåfors och Melderstein och rakvuxna furor blev mastämne för statligt skeppsbyggeri. Du kan fortfarande hitta lämningar av tjärdalar på ön för tillverkning av tjära som användes som impregneringsmedel. Det uppstod vid ett par tillfällen i början av 1900-talet strider om avverkningsrätt på Rånön.

I den processen var enbart staten som motpart och allt skedde helt över öbornas huvuden trots sina anor sedan flera hundra år. Idag ägs ön av SCA och den är helt avfolkad sedan 1960-talet. Innan det fanns på ön som mest ca 300 invånare, skola (1867-1939), bönhus och en affär. Telefonen kom till ön 1929. Hela tiden kämpade man med dåliga hamnförhållanden. I slutet av 1940-talet fick befolkningen välja mellan ström eller en ny hamn. Man valde hamnen som är en mycket bra fungerande hamn än idag. Bara några år senare kom den stora utflyttningen och idag är gårdarna sommarstugor för privat personer. Det finns också en fiskecamp med uthyrning av stugor.

Rånön är en mycket vacker ö. Du kan vandra på den gamla byvägen förbi gamla byggnader, hölador och slåttermarker och följa stigen från byn upp mot berget som är 78 meter över havet. Därifrån kan du blicka ut över en underbar arkipelag av vikar, sund, fjärdar och öar.

Leave a Reply